'У' Профил

Марка Бетон 30MPa
Мраз отпорни
Абење 28,90 cm3/50 cm2
Притисок Βρ=32 N/mm2
Тежина 81 kg
Вградување бетонска и песочна подлога
Употреба канали, клупи, цвеќарници и др

Ригола

Марка Бетон 35MPa
Мраз отпорни
Абење 28,90 cm3/50 cm2
Притисок Βρ=32 N/mm2
Тежина 28 kg
Вградување бетонска и песочна подлога
Употреба сливање и одвод на вода
Количина за m2 2,5 парчиња
mk_MKMK