Друмски Ивичник - машински

Марка Бетон 30MPa
Мраз отпорни
Абење 28,90 cm3/50 cm2
Притисок Βρ=32 N/mm2
Тежина 90 kg
Вградување бетонска подлога
Употреба за улици и патишта
Количина за m2 I парче

Друмски Ивичник - лиен

Марка Бетон 30MPa
Мраз отпорни
Абење 28,90 cm3/50 cm2
Притисок Βρ=32 N/mm2
Тежина 90 kg
Вградување бетонска подлога
Употреба за улици и патишта
Количина за m2 I парче

Парковски Ивичник - 0,5м

Марка Бетон 30MPa
Мраз отпорни
Абење 28,90 cm3/50 cm2
Притисок Βρ=32 N/mm2
Тежина 14 kg
Вградување бетонска подлога
Употреба пешачки патеки
Количина за m2 2 парчиња

Парковски Ивичник - 1м

Марка Бетон 30MPa
Мраз отпорни
Абење 28,90 cm3/50 cm2
Притисок Βρ=32 N/mm2
Тежина 24 kg
Вградување бетонска подлога
Употреба пешачки патеки
Количина за m2 I парче
mk_MKMK