Бои и Лакови

Прикажувам 1–16 од 21 резултати

 • SPEKTRO kol Extra

  Оценето 0 од 5

  Примена

  Бело еднокомпонентно водоотпорно прашкасто градежно лепило на база на цемент, минерални полнила и адитиви. Наменето е за внатрешно и надворешно вградување на керамички и порцелански плочки со мозаични, мали и средни димензии на ѕид и под, тераси, тремови и балкони, дворни патеки, фасади до втор кат, во простории подложни на влага и зголемено оптоварување, како на пример ресторани, мензи, работилници, подруми, итн.

  Подготовка

  SPEKTROkol Extra се користи на температури од +5оС до +35оС. Подлогата и плочките на која се нанесува мора да бидат рамни, цврсти, чисти и навлажнети со вода пред нанесување на лепилото. Се меша машински или рачно со вода во однос 3:1, со остава да одлежи 10 до 20 минути а потоа уште еднаш добро се меша и е подготвено за користење.

  Вградување

  SPEKTROkol Extra се нанесува со челична рамна или назабена глетарица. Искористете ја подготвената смеса во рок од 4 часа. Се препорачува користење на VRAT PRIMER Grund ако подлогата е стар/порозен малтер или VRAT PRIMER Kontakt ако подлогата е бетон. Во случај да подлогата е изразито нерамна и/или оштетена, пред нанесување на SPEKTROpol Standard се препорачува подлогата да се пополни и израмни со SPEKTROkol Basic.

  Потрошувачка

  3-5кг/м2 зависно од видот на подлогата.

  Пакување

  Натрон вреќа од 25кг.

  Складирање

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС.

  Рок на употреба

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

 • SPEKTRO kol Fix

  Оценето 0 од 5

  Примена

  Бело еднокомпонентно водоотпорно прашкасто градежно лепило на база на цемент, минерални полнила и адитиви. Наменето е, како дел од системи за фасадна или внатрешна термоизолација, за вградување на термоизолациони плочи од екструдиран полистирен (Стиропор), вклучувајќи и тврдопресуван Стиродур и стиропор обогатен со графит, тврдопресувани тервол плочи, и за вградување на пластична армирачка (рабиц) мрежа како подлога за завршниот слој на фасада. Подлогата може да биде од тули, бетон, гас-бетон, малтер итн.

  Подготовка

  Sprektokol Fix се користи на температури од +5оС до +35оС. Подлогата и елементите за вградување треба да се чисти, суви, цврсти и обезмастени. Се меша машински или рачно со вода во однос 3:1, со остава да одлежи 10 до 20 минути а потоа уште еднаш добро се меша и е подготвено за користење.

  Вградување

  SPEKTROkol Fix се нанесува со рамна глетарица во дебелина од 2см на рабовите и попречно на две места во средина, на страната од термоизолациониот елемент која ќе биде во контакт со подлогата. Искористете ја подготвената смеса во рок од 4 часа. На крај подготвениот елемент се фиксира на подлогата и се зацврстува со типли за стиропор. Се препорачува користење на VRAT PRIMER Grund ако подлогата е стар/порозен малтер, или VRAT PRIMER Kontakt ако подлогата е бетон. Во случај да подлогата е изразито нерамна и/или оштетена, пред нанесување на SPEKTROkol Fix се препорачува подлогата да се пополни и израмни со SPEKTROkol Basic. Армирачката мрежа се одмотува и се вградува врз слој од SPEKTROkol Fix, кој е претходно нанесен врз слојот од термоизолациони елементи. Потоа се нанесува уште еден слој од смесата врз мрежата. Вториот слој мора да е израмнет и мазен согласно со карактеристиките и потребите за подлога на завршниот (украсен) слој на фасадата.

  Потрошувачка

  7-10кг/м2 фасада, за вградување термоизолациони елементи и два слоја за вградување армирачка мрежа.

  Пакување 

  Натрон вреќа од 25кг.

  Складирање

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС.

  Рок на употреба

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

 • SPEKTRO kol Flexi

  Оценето 0 од 5

  Примена

  Бело еднокомпонентно високоеластично водоотпорно прашкасто градежно лепило на база на цемент, минерални полнила и специјално одбрани адитиви. Наменето е за внатрешно и надворешно вградување на керамички и порцелански плочки од големи димензии на ѕид и под, обликувани природни и композитни елементи од камен, теракота и бетон, лепење плочка на плочка, поплочување на бањи, отворени тераси, дворни патеки, базени, фонтани, како и вградување плочки на места каде што има вградено подно греење.

  Подготовка

  SPEKTROkol Flexi се користи на температури од +5оС до +35оС. Се меша машински или рачно со вода во однос 3:1, со остава да одлежи 10 до 20 минути а потоа уште еднаш добро се меша и е подготвено за користење.

  Вградување

  SPEKTROkol Flexi се нанесува со челична рамна или назабена глетарица. Време на обработливост (отворено време) е 4 до 6 часа на 20оС. Се препорачува користење на VRAT PRIMER Grund ако подлогата е стар/порозен малтер или VRAT PRIMER Kontakt ако подлогата е бетон. Во случај да подлогата е изразито нерамна и/или оштетена, пред нанесување на SPEKTROkol Flexi се препорачува подлогата да се пополни и израмни со SPEKTROkol Basic.

  Потрошувачка

  4-5кг/м2 зависно од видот на подлогата.

  Пакување

  Натрон вреЌа од 25кг.

  Складирање

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС.

  Рок на употреба 

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

 • SPEKTRO kol Standard

  Оценето 0 од 5

  Примена

  Бело еднокомпонентно прашкасто градежно лепило на база на цемент, минерални полнила и адитиви. Наменето е за внатрешно вградување на керамички плочки на ѕид и под.

  Подготовка

  SPEKTROkol Standard се користи на температури од +5оС до +35оС. Подлогата и плочките на која се нанесува мора да бидат рамни, цврсти, чисти и навлажнети со вода пред нанесување на лепилото. Се меша машински или рачно со вода во однос 3:1, со остава да одлежи 10 до 20 минути а потоа уште еднаш добро се меша и е подготвено за користење.

  Вградување

  SPEKTROkol Standard се нанесува со челична рамна или назабена глетарица. Искористете ја подготвената смеса во рок од 4 часа. Се препорачува користење на VRAT PRIMER Grund ако подлогата е стар/порозен малтер или VRAT PRIMER Kontakt ако подлогата е бетон. Во случај да подлогата е изразито нерамна и/или оштетена, пред нанесување на SPEKTROkol Standard се препорачува подлогата да се пополни и израмни со SPEKTROkol Basic.

  Потрошувачка

  4-5кг/м2 зависно од видот на подлогата.

  Пакување

  Натрон вреќа од 25кг.

  Складирање

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС.

  Рок на употреба

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

 • SPEKTROglet N

  Оценето 0 од 5

  Примена

  Смеса за глетување и завршно израмнување на фасади и површини подложни на атмосферски влијанија.

  Подготовка

  SPEKTROglet N се користи на температури од +5оС до +35оС. Подлогата на која се нанесува мора да биде рамна, цврста и исчистена од прав и масти. Се меша машински или рачно со вода во однос 3:1. Се остава да одлежи од 10 до 20 минути, повторно се промешува и е подготвена за користење.

  Вградување

  SPEKTROglet N се нанесува со челична или пластична глетарица. Искористете ја смесата во рок од  2 до 4 часа. Се препорачува нанесување на VRAT PRIMER Tiff, ако подлогата е стара фасада или малтер, или VRAT PRIMER Kontakt, ако подлогата е бетон. Во случај да подлогата е изразито нерамна и/или оштетена, пред нанесување на SPEKTROglet N се препорачува подлогата да се пополни и израмни со SPECTROkol Basic

  .

  Потрошувачка

  2,0 – 3,0 кг/м2 за два слоја зависно од карактеристиките на подлогата.

  Пакување

  Натрон вреЌа од 25кг.

  Складирање

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС.

  Рок на употреба

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

 • SPEKTROglet V

  Оценето 0 од 5

  Примена

  Смеса за глетување и завршно израмнување на внатрешни површини.

  Подготовка

  SPEKTROglet V се користи на температури од +5оС до +35оС. Подлогата на која се нанесува мора да биде рамна, цврста и исчистена од прав и масти. Се меша машински или рачно со вода во однос 3:1 и е подготвена за користење.

  Вградување

  SPEKTROglet V се нанесува со челична или пластична глетарица. Искористете ја смесата во рок од најмногу 2 часа. Се препорачува нанесување на VRAT PRIMER Tiff, ако подлогата е малтер или гипс-картон, или ВРАТ ПРИМЕР Контакт, ако подлогата е бетон. Во случај да подлогата е изразито нерамна и/или оштетена, пред нанесување на SPEKTROglet V се препорачува подлогата да се пополни и израмни со SPECTROkol Basic.

  Потрошувачка

  1,5 – 2,5 кг/м2 за два слоја зависно од карактеристиките на подлогата.

  Пакување

  Натрон вреЌа од 25кг.

  Складирање

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС.

  Рок на употреба 

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

 • SPEKTROkol Basic

  Оценето 0 од 5

  Примена

  Еднокомпонентно прашкасто градежно лепило на база на цемент, минерални полнила и адитиви, наменето за пополнување и израмнување на подлоги пред нивно покривање или украсување со градежни производи.

  Подготовка

  SPEKTROkol Basic се користи на температури од +5оС до +35оС. Се меша машински или рачно со вода во однос 3:1, со остава да одлежи 10 до 20 минути а потоа уште еднаш добро се меша и е подготвено за користење.

  Вградување

  SPEKTROkol Basic може да се нанесува во слоеви од 3мм до 3см, зависно од нерамнините и оштетувањата на подлогата. Време на обработливост (отворено време) е 4 до 6 часа на 20оС.

  Потрошувачка

  Зависно од нерамнините и оштетувањата на подлогата.

  Пакување

  Натрон вреќа од 25кг.

  Складирање

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС.

  Рок на употреба

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

 • SPEKTROkol Blok

  Оценето 0 од 5

  Примена:

  Бело еднокомпонентно водоотпорно прашкасто градежно лепило на база на цемент, минерални полнила и адитиви. Наменето е за ѕидање и израмнување на гас-бетон и останати автоклавни бетонски елементи (Ciporex, Xella, Itong, Silkapor, итн.), како и за лепење на гипс-картон плочи и останати лесни градежни термо материјали на ѕид, под и таван.

  Подготовка:

  SPEKTROkol Blok се користи на температури од +5оС до +35оС. Подлогата и елементите на кои се нанесува мора да бидат рамни, цврсти, и чисти пред нанесување на лепилото. Се меша машински или рачно со вода во однос 3:1, со остава да одлежи 10 до 20 минути а потоа уште еднаш добро се меша и е подготвен за користење.

  Вградување:

  SPEKTROkol Blok се нанесува со рамна или назабена глетарица за вградување на гипс-картон и останати лесни термоматеријали на ѕид,под и таван. Се препорачува користење на VRAT PRIMER Grund ако подлогата е стар/порозен малтер или VRAT PRIMER Kontakt ако подлогата е бетон. Во случај да подлогата е изразито нерамна и/или оштетена, пред нанесување на SPEKTROkol Blok се препорачува подлогата да се пополни и израмни со SPEKTROkol Basic. За ѕидање на цигли од гас-бетон се препорачува користење на назабена лопатка за ефективно искористување на подготвената смеса. Потоа споевите помеѓу елементите се пополнуваат и израмнуваат (фугираат) со мистрија или глетарица. Подготвената смеса може да се искористи во рок од 2 до 4 часа на 20оС.

  Потрошувачка:

  2-3кг/м2 зависно од видот на подлогата.

  Пакување

  Натрон вреќа од 25кг.

  Складирање:

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС.

  Рок на употреба:

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

 • SPEKTROpol Extra

  Оценето 0 од 5

  Примена

  SPEKTROpol Extra е акрилна дисперзна боја, составена од одбрани адитиви и полнила, наменета за бојадисување и украсување на ѕидни и тавански внатрешни површини.

  Подготовка

  За економично искористување SPEKTROpol Extra може слободно да се разреди со вода до 10% од количината на пакувањето и да се измеша. За вградување на поголеми површини, кога се потребни две или повеќе пакувања, се препорачува сите пакувања да се измешаат во поголем сад за да се добие хомогеност.

  Вградување

  Се нанесува со четка или валјак. Почекајте 2-3 часа за да нанесете втор слој. Подлогата претходно треба да е тврда, сува и исчистена од прашина и/или неврзан материјал. Се препорачува подлогата претходно да се обработи со VRAT PRIMER Tiff во случај да е порозна или стара градба.

  Потрошувачка

  Со 1 литар SPEKTROpol Extra можете да покриете 5-6м2 ѕидна и/или таванска површина.

  Пакување

  Пластична канта од 15, 6 и 3,5 литри.

  Складирање

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС. Пакувања со делумно искористен производ можат повторно да се затворат за подоцнежно користење, но не подоцна од крајниот рок на употреба.

  Рок на употреба

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

 • SPEKTROpol Fas

  Оценето 0 од 5

  SPEKTROpol Fas е бела еколошко дисперзна боја за надворешно фасадно бојадисување и декорација, отпорна на суво триење. Изработена е врз основа на специјални водени дисперзии на акрилат, калцит, полнила и адитиви.

  Упатство за употреба:

  За финална обработка на фасади, површината треба да виде сува, претходно импрегнирана со VRAT PRIMER Tiff. Се нанесува во два слоја, по потреба се разредува со вода 10-15%. Второто нанесување може да биде по 4-6 часа.

  работни услови – температура при работа 5-35oС.

  Начин на складирање:

  Да се чува во суви простории во оригиналните опаковки на температура +5 до + 35oС

  Потрошувачка

  За едно нанесување 0,2 – 0,25 кг/м2

  Рок на користење:

  12 месеци, правилно складирано, да се чува од смрзнување.

 • SPEKTROpol Standard

  Оценето 0 од 5

  Примена

  SPEKTROpol Standard е акрилна водено-полудисперзна боја, составена од одбрани адитиви и полнила, наменета за бојадисување и украсување на ѕидни и тавански внатрешни површини.

  Подготовка

  За економично искористување SPEKTROpol Standard може слободно да

  Вградување

  Се нанесува со четка или валјак. Почекајте 2-3 часа за да нанесете втор слој. Подлогата претходно треба да е тврда, сува и исчистена од прашина и/или неврзан материјал. Се препорачува подлогата претходно да се обработи со VRAT PRIMER Tiff во случај да е порозна или стара градба.

  Потрошувачка

  Со 1 литар SPEKTROpol Standard можете да покриете 5-6м2 ѕидна и/или таванска површина.

  Пакување

  Пластична канта од 15, 6 и 3,5 литри.

  Складирање

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС. Пакувања со делумно искористен производ можат повторно да се затворат за подоцнежно користење, но не подоцна од крајниот рок на употреба.

  Рок на употреба

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

 • VRAT ELASTIC Hidroblock

  Оценето 0 од 5

  Примена

  Двокомпонентен хидроизолирачки малтер на цементна основа, со одбрани минерални полнила, подобрувачки адитиви и посебни полимери. Се користи за хидроизолација на бетонски површини (подлоги) за кои се очекува да бидат во постојан допир со и подложни на големи влијанија и притисок од вода. Се применува како хидроизолација на базени, фонтани, атмосферска дренажа, балкони, отворени тераси и тремови, бањи, постојано влажни површини итн.

  Подготовка

  VRAT ELASTIC Hidroblock се користи на температури од +5оС до +35оС. Пред нанесување подлогата треба да биде чиста, обезмастена и обезпрашена. Површини со висок степен на водовпивливост треба претходно да се навлажнат пред нанесување.

  Компонентата Б се истура во чист сад а потоа се додава компонента А. При додавање на компонента А смесата цело време се меша со миксер. Се меша 3 до 5 минути со миксерот на мал број вртежи за да не се вбризга многу воздух во смесата. Соодносот на мешање на компонента А со Б треба да е 2,5:1.

  Вградување

  VRAT ELASTIC Hidroblock се нанесува со глетарица, валјак или распрскувач. Со два нанесени слоја Ќе се добие дебелина од најмалку 2мм. Смесата да се искористи во рок од 60 минути откога е подготвена. По нанесување на смесата почекајте 5 дена да созрее за да биде подготвена да врз неа можат да се вградат плочки или друг вид на градежен материјал.

  Потрошувачка

  2кг/м2 во два слоја.

  Пакување

  Компонента А: Натрон вреЌа од 20кг.

 • VRAT MINERAL Full

  Оценето 0 од 5

  Примена:

  VRAT MINERAL FULL  е бел структурален, декоративен, минерален малтер за обработка на внатрешни и надворешни површини.

  Подготовка:

  VRAT MINERAL “N” FULL се става во 8 литри чиста вода, се меша со миксер 10 минути. Пред употреба се промешува уште еднаш.

  Вградување:

  Се нанесува со глетарица и со пердашка, се доведува до бараната структура. Се нанесува врз основниот машински малтер “ВРАТМАЛ 10”, но лесно се нанесува и на сите видови подлоги (термоизолациони, продолжни  малтери, стриропорни и минерално-волнени табли).

  Се употребува на температура од +5ºС до +35ºС.

  Да не се меша со други материјали.

  Рок на употреба:

  Да се чува на суво место. Рок на траење е 12 месеци.

  Потрошувачка:

  2 21,5 мм2,5 кгр./м 2,5 мм3,8 кгр./м 2

 • Vrat PRIMER Grund

  Оценето 0 од 5

  Примена

  ВРАТ ПРИМЕР Грунд е акрилна подлога, наменета за импрегнирање и зацврстување на секаков вид малтери, градежни лепила и останати градежни производи со слични својства. Најчесто се користи за зацврстување и подобрување на стабилноста на вграден основен малтер или градежно лепило пред да се нанесе нов слој на основен или украсен малтер, при што не дозволува абсорбирање на вода и брзо сушење на новиот слој.

  Подготовка

  За економично искористување ВРАТ ПРИМЕР Грунд може слободно да се разреди со вода до 10% од количината на пакувањето и да се измеша, пред вградување.

  Вградување

  Се нанесува со четка или валјак. Подлогата претходно треба да е тврда, сува и исчистена од прашина и/или неврзан материјал.

  Потрошувачка

  За импрегнирање на 1м2 површина потрошувачката е од 0,25 до 0,35кг.

  Пакување

  Пластична канта од 15 и 8 литри.

  Складирање

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС. Пакувања со делумно искористен производ можат повторно да се затворат за подоцнежно користење, но не подоцна од крајниот рок на употреба.

  Рок на употреба

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

 • VRAT PRIMER Kontakt

  Оценето 0 од 5

  Примена

  Поврзувачки слој на дисперзна основа и посебни полнила и адитиви, наменет за зголемување на активната површина за контакт на бетонски подлоги со следниот нанесен слој на градежни материјали. Најчесто се користи за премачкување на рамни внатрешни и надворешни бетонски површини пред нанесување на малтер или останати градежни материјали со слични карактеристики.

  Подготовка

  ВРАТ ПРИМЕР Контакт се користи на температури од +5оС до +35оС. Се  разредува со 10% вода и е подготвен за користење.

  Вградување

  ВРАТ ПРИМЕР Контакт се нанесува со четка или валјак. Време на сушење пред нанесување на градежни производи врз слојот е 24 часа. Во случај да подлогата е изразито нерамна и/или оштетена, пред нанесување на ВРАТ ПРИМЕР Контакт се препорачува подлогата да се пополни и израмни со СПЕКТРОкол Басиц.

  Потрошувачка

  0,25-0,35 литри/м2 зависно од впивливоста на подлогата.

  Пакување

  Пластична канта од 25кг.

  Складирање

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС.

  Рок на употреба 

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

 • VRAT PRIMER Tiff

  Оценето 0 од 5

  Примена

  ВРАТ ПРИМЕР Тифф е акрилна подлога, наменета за импрегнирање и зацврстување на ѕидни и тавански површини пред нанесување на водено дисперзни бои . Најчесто се користи за зацврстување и подобрување на стабилноста на вграден основен малтер, градежно лепило, глет маса, и останати површини со слични карактеристики, при што не дозволува абсорбирање на вода, и воедно не дозволува брзо сушење на дисперзните бои кои треба да се нанесат како завршен украсен слој. ВРАТ ПРИМЕР Тифф особено се препорачува да се нанесе на стари бојадисани ѕидни и тавански површини пред нанесување на свежа водено дисперзна боја, при што ќе се избегне ронење, одлепување, откорнување, и останати оштетувања на површините, поради зголемената апсорпција на вода на старите слоеви.

  Подготовка

  Се разредува со вода во сооднос 1:8 при што од пакување од 5 литри се добива разредена смеса од 40 литри.

  Вградување

  Се нанесува со четка или валјак. Површините претходно треба да се тврди, суви и исчистени од прашина и/или неврзан материјал. За површини со поголема апсорпција на вода се препорачува да се нанесе и втор слој од разредената смеса.

  Потрошувачка

  За импрегнирање на 1м2 површина потрошувачката е од 0,20 до 0,25 литри разредена смеса.

  Пакување

  Пластична туба од 5 литри.

  Складирање

  Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС. Пакувања со делумно искористен производ можат повторно да се затворат за подоцнежно користење, но не подоцна од крајниот рок на употреба.

  Рок на употреба

  12 месеци од датата втисната на пакувањето.

mk_MKMK