Бехатон 'I'

Lloji i betonit 35MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=38,60 N/mm2
Pesha 4,8 kg
Aplikacion bazë ranore
Përdorimi shtigjet, sallat, parkingjet etj
Sasia për m2 36 copë

Behaton 'Uni-Decor'

Lloji i betonit 35MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=38,60 N/mm2
Pesha 2,5 kg
Aplikacion bazë ranore
Përdorimi shtigjet, sallat, parkingjet etj
Sasia për m2 50 copë

Behaton 'Rectangular'

Lloji i betonit 35MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=38,60 N/mm2
Pesha 2,5 kg
Aplikacion bazë ranore
Përdorimi shtigjet, sallat, parkingjet etj
Sasia për m2 50 copë

Behaton "Olympia"

Lloji i betonit 35MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=38,60 N/mm2
Pesha 3,5 kg
Aplikacion bazë ranore
Përdorimi shtigjet, sallat, parkingjet etj
Sasia për m2 40 copë

Behaton 'Sheshi'

Lloji i betonit 35MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=38,60 N/mm2
Pesha 5 kg
Aplikacion bazë ranore
Përdorimi shtigjet, sallat, parkingjet etj
Sasia për m2 25 copë

Behaton 'Hexagonal'

Lloji i betonit 35MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=38,60 N/mm2
Pesha 4,3 kg
Aplikacion bazë ranore
Përdorimi shtigjet, sallat, parkingjet etj
Sasia për m2 30 copë

Behaton 'Mushroom'

Lloji i betonit 35MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=38,60 N/mm2
Pesha 2,5 kg
Aplikacion bazë ranore
Përdorimi shtigjet, sallat, parkingjet etj
Sasia për m2 50 copë

Behaton "Bunja"

Lloji i betonit 35MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=38,60 N/mm2
Pesha 1,25 kg
Aplikacion bazë ranore
Përdorimi shtigjet, sallat, parkingjet etj
Sasia për m2 83 copë

Rrjeti 'Meba'

Lloji i betonit 35MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=38,60 N/mm2
Pesha 33 kg
Aplikacion bazë ranore dhe tokësore
Përdorimi trotuare, gardhe, parkingje etj
Sasia për m2 4.17 copë
sqSQ