fraksionet e rërës

Fraksionet e rërës mund të përdoren për të kryer punime ndërtimore dhe të përdoren si shtresa mbajtëse për trafik të mesëm dhe të lehtë - shtresa e sipërme e bituminizuar për të gjitha rrugët

Fraksionet përdoren në industri për prodhimin e betonit dhe aksesorëve të betonit.

Ato i nënshtrohen çdo lloj përfundimi në industrinë e ndërtimit për hartuesit, etj.

Rërat tona janë veçanërisht të mira për prodhimin e karbonatit të kalciumit të mikronizuar, i cili ka një gamë të gjerë përpunimi të mëtejshëm në industri të ndryshme, si dhe aditivët e ushqimit.

Rërë 0 – 4 mm

Rërë 4 – 8 mm

Rërë 8 – 16 mm

Rërë 16 – 25 mm

Rërë 16 – 30 mm

Rërë 0 – 25 mm

Rërë 0 – 30 mm

Rërë 0 – 60 mm

Rërë 16 – 60 mm

Guri natyral

Përbërja kimike e gurit gëlqeror:

   • CaCO3: 99.46%
   • MgCO3: 1.2%
   • Fe2O3: 0.03%
   • SiO2: 0.07%
   • Al2O3: 0.05%

Bardhësia e testuar është 93%, dhe shtresat individuale japin më shumë bardhësi

Karakteristikat fizike:

 • Në gjendje të thatë: rezistenca në shtypje δ max =1374 bar/ Në gjendje të thatë qëndrueshmëria në shtypje δ max =851 bar

 • Në gjendje të lagësht: rezistenca në shtypje δ max =1352 bar/ Në gjendje të lagësht qëndrueshmëria në shtypje δ max =863 bar

sqSQ