Bordon rrugor - makinë

Lloji i betonit 30MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=32 N/mm2
Pesha 90 kg
Aplikacion bazë betoni
Përdorimi për rrugë dhe rrugë
Sasia për m2 1 copë

Drumski Ivicnik - aktorë

Lloji i betonit 30MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=32 N/mm2
Pesha 90 kg
Aplikacion bazë betoni
Përdorimi për rrugë dhe rrugë
Sasia për m2 1 copë

Kursi i peizazhit - 0,5m

Lloji i betonit 30MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=32 N/mm2
Pesha 14 kg
Aplikacion bazë betoni
Përdorimi trotuare
Sasia për m2 2 copë

Kursi i peizazhit - 1m

Lloji i betonit 30MPa
Akull rezistente
Abrazioni 28,90 cm3/50 cm2
Presioni Βρ=32 N/mm2
Pesha 24 kg
Aplikacion bazë betoni
Përdorimi trotuare
Sasia për m2 1 copë
sqSQ