STOCK SHKUMSE

APLIKIMI NË INDUSTRINË USHQIMORE

IGM Vratnica në gamën e saj ofron edhe shkumësin foragjer, i cili shërben si suplement në ushqimin e bagëtive dhe shpendëve. Ne prodhojmë kokrriza të ndryshme që janë të përshtatshme për lloje të ndryshme shpendësh dhe bagëtish.

Granulimi i Stock Shkumse

 • 0-0,5 mm
 • 0-0,8 mm
 • 0-2,0 mm

Granulimi i Zhavorrit të Gjedheve

 • 0,8-1,5 mm
 • 0,8-3,15 mm
 • 1,5 -2,5 mm
 • 2,0-4,0 mm

APLIKIMI NË AGRONOMI

Aplikimi i karbonatit të kalciumit (CaCO3) si rregullator i vlerës së Ph të dherave.  Me shume informacion 

Përbërja kimike e gurit gëlqeror:

   • CaCO3: 99.46%
   • MgCO3: 1.2%
   • Fe2O3: 0.03%
   • SiO2: 0.07%
   • Al2O3: 0.05%

Bardhësia e testuar është 93%, dhe shtresat individuale japin më shumë bardhësi

Karakteristikat fizike:

 • Në gjendje të thatë: rezistenca në shtypje δ max =1374 bar/ Në gjendje të thatë qëndrueshmëria në shtypje δ max =851 bar

 • Në gjendje të lagësht: rezistenca në shtypje δ max =1352 bar/ Në gjendje të lagësht qëndrueshmëria në shtypje δ max =863 bar

sqSQ