50 Години Искуство и Традиција
Големи резерви на висококвалитетна и хемиско чиста суровина
Квалитет на производство според европски стандарди
Производител на висококвалитетени фракции на калциум карбонат, бетонски елемнети, бои и малтери

Заедно ја менуваме иднината

А.Д. ИГМ Вратница  од Вратница е индустрија за градежни материјали која работи и опстојува скоро пет децении. Од рудникот за експлоатација на камен и песок од калциум карбонат и сепарацијата произведуваме високо квалитетни песоци од сите типови градежни фракции кои ги задоволуваат сите потребни критериуми и норми.

Култура на урбано Живеење

Нашите производи се изработуваат од природни материјали, имаат естетски изглед, пружаат можности за многу комбинации и лесни се за реконструкција. Покрај тоа , елементите кои ги произведуваме се практични и можат многу лесно да се вградат по принципот “сам свој мајстор”. Нашите производи ја разубавуваат вашата околина и ја прават еколошки здрава и чиста. 

Дел од изработени објекти:

Со нашите референци сме познати и надвор од нашата држава. Доказ на нашиот квалитет се и нашите ценети и лојални купувачи.

Нашите производи од бетонска галантерија го красат Cevahir Sky City, како и Cevahir Mall Skopje.

Гаранција за квалитет

Ние сме единственото друштво што произведува по терк на европските индустрии. Нашето долгогодишно искуство е гарнција за квалитетот кој го контролира  Завод за испитување материјали  “Скопје” А.Д – Скопје и за истиот  издава атести.

Certificates
mk_MKMK