SPEKTROpol Standard

Примена

SPEKTROpol Standard е акрилна водено-полудисперзна боја, составена од одбрани адитиви и полнила, наменета за бојадисување и украсување на ѕидни и тавански внатрешни површини.

Подготовка

За економично искористување SPEKTROpol Standard може слободно да

Вградување

Се нанесува со четка или валјак. Почекајте 2-3 часа за да нанесете втор слој. Подлогата претходно треба да е тврда, сува и исчистена од прашина и/или неврзан материјал. Се препорачува подлогата претходно да се обработи со VRAT PRIMER Tiff во случај да е порозна или стара градба.

Потрошувачка

Со 1 литар SPEKTROpol Standard можете да покриете 5-6м2 ѕидна и/или таванска површина.

Пакување

Пластична канта од 15, 6 и 3,5 литри.

Складирање

Во суви и проветрени простории во оригинално пакување на температура од +5оС до +35оС. Пакувања со делумно искористен производ можат повторно да се затворат за подоцнежно користење, но не подоцна од крајниот рок на употреба.

Рок на употреба

12 месеци од датата втисната на пакувањето.

Share

mk_MKMK