SPEKTROpol Standard

Përdorimi

SPEKTROpol Standard është një bojë akrilike gjysmë e shpërndarë në ujë, e përbërë nga aditivë dhe mbushës të zgjedhur, e destinuar për lyerjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të brendshme të mureve dhe tavanit.

Përgatitja

За економично искористување SPEKTROpol Standard може слободно да

Aplikacion

Aplikohet me furçë ose rul. Prisni 2-3 orë për të aplikuar një shtresë të dytë. Nënshtresa duhet së pari të jetë e fortë, e thatë dhe pa pluhur dhe/ose materiale të lirshme. Rekomandohet që nënshtresa të trajtohet paraprakisht me VRAT PRIMER Tiff në rast se është poroz ose me konstruksion të vjetër.

Konsumi

Me 1 litër SPEKTROpol Standard mund të mbuloni 5-6m2 sipërfaqe muri dhe/ose tavani.

Paketimi

Kovë plastike 15, 6 dhe 3,5 litra.

Magazinimi

Në dhoma të thata dhe të ajrosura në paketim origjinal në një temperaturë prej +5oC deri +35oC. Paketimet me produkt pjesërisht të përdorur mund të rivulosen për përdorim të mëvonshëm, por jo më vonë se data e skadencës.

Një datë skadimi

12 muaj nga data e shtypur në paketë.

Share

sqSQ