SPEKTROglet V

Përdorimi

Përzierje për lëmimin dhe nivelimin përfundimtar të sipërfaqeve të brendshme.

Përgatitja

SPEKTROglet V përdoret në temperaturat +5оC në +35оC. Sipërfaqja në të cilën aplikohet duhet të jetë e sheshtë, e fortë dhe pa pluhur dhe yndyrë. Përzihet mekanikisht ose manualisht me ujë në raport 3:1 dhe është gati për përdorim.

Aplikacion

SPEKTROglet V aplikohet me një mistri çeliku ose plastike. Përdoreni përzierjen brenda maksimumit 2 orësh. Rekomandohet aplikimi i VRAT PRIMER Tiff, nëse nënshtresa është suva ose gipsi, ose VRAT PRIMER Kontakt, nëse nënshtresa është beton. Në rast se nënshtresa është dukshëm e pabarabartë dhe/ose e dëmtuar, para aplikimit të SPEKTROglet V rekomandohet mbushja dhe nivelimi i nënshtresës me SPECTROkol Basic.

Konsumi

1,5 – 2,5 kg/m2 për dy shtresa në varësi të karakteristikave të nënshtresës.

Paketimi

Natron bag of 25 kg.

Magazinimi

Të ruhet në dhoma të thata në paketimin origjinal në një temperaturë prej +5оC në +35оС.

Një datë skadimi 

12 muaj nga data e shtypur në paketë.

Share

sqSQ