SPEKTRO kol Standard

Përdorimi

Ngjitës ndërtimi pluhur njëpërbërës i bardhë me bazë çimento, mbushës mineral dhe aditivë. Është menduar për vendosjen e brendshme të pllakave qeramike në mur dhe dysheme.

Përgatitja

SPEKTROkol Standard përdoret në temperatura +5оC në +35оC. Nënshtresa dhe pllakat mbi të cilat aplikohet duhet të jenë të sheshta, të forta, të pastra dhe të lagura me ujë përpara se të aplikohet ngjitësi. Përzihet me makinë ose me dorë me ujë në raport 3:1, lihet të qëndrojë 10 deri në 20 minuta dhe më pas përzihet mirë edhe një herë dhe është gati për përdorim.

Aplikacion

SPEKTROkol Standard се нанесува со челична рамна или назабена глетарица. Искористете ја подготвената смеса во рок од 4 часа. Се препорачува користење на VRAT PRIMER Grund ако подлогата е стар/порозен малтер или VRAT PRIMER Kontakt ако подлогата е бетон. Во случај да подлогата е изразито нерамна и/или оштетена, пред нанесување на SPEKTROkol Standard се препорачува подлогата да се пополни и израмни со SPEKTROkol Basic.

Konsumi

4-5кг/м2 зависно од видот на подлогата.

Paketimi

Qese Natron 25 kg.

Magazinimi

Në dhoma të thata dhe të ajrosura në paketim origjinal në një temperaturë prej +5oC deri +35oC.

Një datë skadimi

12 muaj nga data e shtypur në paketë.

Share

sqSQ